RODO

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych


Podstawa prawna – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1, (zwane dalej RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.).


Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu:


-imię i nazwisko,


-nr telefonu,


-adres e-mail,


-informacje niezbędne do rozliczenia należności publicznoprawnych.


Vladimir Tarasov informuje:


Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO.


1. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne

w celu zawarcia i wykonania Umowy.


2. Dane osobowe będą pozyskiwane przez Vladimir Tarasov

3. Administratorem danych osobowych jest Vladimir Tarasov.

4. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się za pośrednictwem adresu

e-mail: vladimirtarasov.tango@gmail.com.


5. Przysługuje Panu/Pani dostęp do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.


6. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych.Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.


7.Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych.


8.Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi na czynności przetwarzania danych osobowych przez Vladimir Tarasov do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.


9.Na podstawie danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, nie stosuje się profilowania.


W świetle powyższego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

przez Vladimira Tarasova w celu zawarcia i realizacji

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych dla celów marketingowych, za pośrednictwem poczty e- mail na adres: vladimirtarasov.tango@gmail.com.

Made on
Tilda